CẢM ƠN BẠN ĐÃ THAM GIA CUỘC THI.

DANH SÁCH NHỮNG THÍ SINH ĐẠT GIẢI CỦA TỪNG TUẦN THI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGHỆ AN SAU KHI KẾT THÚC TUẦN THI 02 NGÀY

Lưu ý: Một thí sinh có thể sử dụng một tài khoản để thi nhiều lượt trong tất cả các tuần thi.